Đăng nhập
Giờ QLinkGroup
Việt Nam
Giờ Captchatyper (giờ Ấn Độ)

Trước tiên bạn vào mục qui định làm việc đọc qui định sản lượng qlink chỉ tính trong 1 tuần ,điều kiện đủ điểm tối thiểu tài khoản nào 850 điểm trong tuần mới thanh toán tài khoản đó ( làm càng nhiều càng tốt ),đủ điểm thì lên web xác nhận đủ điểm để được thanh toán rồi làm bình thường, không đủ điểm không thanh toán tài khoản đó ,không lưu sang tuần sau, trưa 11h thứ 6 là kết thúc và bắt đầu tuần mới ,nếu bạn đăng ký gần ngày thứ 6 nhắm làm không kịp thì đánh 2 hoặc 3 capcha chờ qua trưa 11h thứ 6 mà làm, khóa vỉnh viển không thanh toán, tài khoản không làm gì trong 2 tuần sau khi cấp sẽ bị xóa , làm rồi trong 3 tuần không làm gì sẽ bị xóa .

Mỗi tài khoản đủ 5000 captcha sẽ được thanh toán

 Cách làm việc :                                                                                                                  

Chỉ đánh chữ và số                                                                                                                                           

Đánh  phân biệt hoa thường không đánh ký đặc biệt.

mỗi hình phải giải quyết trong 15 giây. khi nào ra chử trung quốc, nga hoặc hình ảnh thì đánh ? cho để cho qua , không nên đánh dấu ? bừa bải nếu không sẽ bị khóa, hình khó nhìn hoặc nhìn không thấy bạn đánh thiếu hoặc đánh đại cho qua , không được lạm dụng nếu không sẽ bị khóa. 

đánh chậm hơn 15 giây sẽ không được tính điểm ,

Đánh sai 10% và logout nhiều lần sẽ bị khóa tạm thời hoặc vỉnh viển. 

 Nhận biết khóa tạm thời : đăng nhập vào xem điểm ở hàng chữ banned ? : để tiếng anh nghỉa tiếng việt thời gian khóa và thời gian mở lại                                                                                                                                  

 Nhận biết khóa vỉnh viển : đăng nhập vào xem điểm ở hàng chữ banned ? : để tiếng anh nghỉa tiếng việt thời gian khóa nhưng không để thời gian mở lại , khóa vỉnh viễn sẽ không được thanh toán ( khóa vỉnh viển thì liên hệ admin để cấp tài khoản mới ).                                                              

bảng giá thời của giờ qlink tính theo tiền việt nam

 

0-1

8.000

12-13

7.000

1-2

5.000

13-14

8.000

2-3

5.000

14-15

8.000

3-4

5.000

15-16

10.000

4-5

5.000

16-17

10.000

5-6

5.000

17-18

15.000

6-7

5.000

18-19

12.000

7-8

5.000

19-20

12.000

8-9

5.000

20-21

13.000

9-10

6.000

21-22

10.000

10-11

7.000

22-23

7.000

11-12

7.000

23-24

6.000 

 

Mọi Thông Tin Làm Việc, Mua bán liên Hệ Qua Yahoo: tuvantructuyen24h

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Cảm Nhận Về Phong Cách Làm Việc.
Chuyên Nghiệp Và Làm Việc Tốt
Chưa Chuyên Nghiệp Và Làm Chưa Tốt
Chuyên Nghiệp Nhưng Làm Chưa Tốt
Không Có Ý Kiến

Free Hit Counter 

Mọi Thông Tin Liên Hệ Làm Việc Và Mua Sản Phẩm Của Chúng Tôi tại       yahoo:  lamviectructuyen24h

Tự tạo website với Webmienphi.vn